Casino di Venezia

Casino di Venezia คาสิโนเก่าแก่ของเวนิสที่เกิดก่อน Casino de Monte-Carlo เสียอีก

จากบทความก่อนหน้าที่ได้บอกว่าคาสิโนที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอยู่ที่ประเทศโมนาโก  ซึ่งก็คือCasino de Monte-Carloก่อตั้งเมื่อปี 1863  จนถูกเรียกกันว่าเป็นคาสิโนร้อยปี  แต่ใครจะรู้ว่าคาสิโนร้อยปีไม่ใช่แค่Casino de Monte-Carloเพียงที่เดียว  แต่มีอีกที่หนึ่งซึ่งเก่าแก่กว่าและเกิดก่อนคาสิโนของ Casino de Monte-Carloมานานหลายปี  ซึ่งคาสิโนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเวนิส  ประเทศอิตาลี  มีชื่อว่า Casino di Venezia โดยก่อตั้งคาสิโนแห่งนี้ในเมืองเวนิสเมื่อปี 1638  แต่หากใครได้มาที่ คาสิโน แห่งนี้จะพบว่า  ได้บรรยากาศแบบ …

Continue Reading